Prawo nieruchomości

● Przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości;
● Obsługa transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości w Polsce i we Włoszech;
● Obsługa transakcji nabycia i zbycia udziałów w nieruchomości;
● Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie nieruchomości;
● Udział w negocjacjach;
● Zastępstwo procesowe;
● Doradztwo prawne.